Precedo Consulting auttaa analysoimaan myyntisuoritusta huipputason myyntiorganisaatioon verrattuna ja suunnittelemaan konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla huipputasolle päästään.

Precedo Consulting on konsultoinut ja auttanut yli 100:ssa myynnin muutosprosessissa, ja lähes 30 vuoden kokemuksen myötä meille on kehittynyt syvällinen näkemys onnistumisen kannalta keskeisistä tekijöistä seuraavilla viidellä avainalueella. Objektiivisen ja konkreettisen analyysin ja vertaisarvioinnin avulla voimme auttaa tunnistamaan tarvittavat käytännön kehitystoimenpiteet organisaatiossanne.

Pyydä lisätietoja

Huipputason myyntiorganisaatioissa panostetaan tasapainoisesti viiteen osa-alueeseen:

 • Myyntistrategia
 • Myyntiprosessi
 • Myyntitaidot
 • Myynnin mittarit
 • Myynnin johtaminen

Huipputason myyntiorganisaatioissa pystytään tuottamaan arvoa erilaisille asiakassegmenteille sekä konkretisoimaan luotu arvo asiakkaille niin, että pystytään toimimaan kilpailijoita korkeammalla katteella.

Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa:

 • Toimiiko segmentointinne käytännössä?
 • Tiedättekö, miten asiakkaanne segmentoivat teidät?
 • Onko myynti- ja palveluorganisaatiomallinne mahdollisimman tehokas?
 • Pystyttekö muuttamaan arvolupauksenne taloudelliseksi hyödyksi asiakkaalle?
 • Ovatko investointinne asiakassuhteeseen (aika, resurssit, raha) tasapainossa asiakkaanne tekemien investointien kanssa?
 • Onko myyntiprosessinne riittävän yksinkertainen ja selkeä?
 • Onko organisaatiossanne selkeä näkemys siitä, mitä myynnissä pitäisi tehdä ennen tarjouspyyntövaihetta?
 • Pystyttekö mittamaan objektiivisesti henkilöstön myyntiin liittyviä osaamisia? liittyvää osaamista?
 • Pystyykö myynnin johto arvioimaan asiakastapaamisten laatua?
 • Mitataanko myynnin coaching -toimintanne laatua?
 • Onko koko myyntitiimillä yhteinen näkemys siitä, miltä näyttää hyvä myyntisuoritus myyntiprosessin alkuvaiheissa?

Avataan keskustelu, niin me autamme teitä tunnistamaan objektiivisesti ja konkreettisesti nykyisen tasonne maailman parhaisiin B2B-yhtiöihin verrattuna sekä laatimaan oikeisiin, taloudellisia tuloksia tuottaviin asioihin keskittyvän kehityssuunnitelman.

Ota yhteyttä