B2B-myyntihenkilöille, joiden on osattava tuoda esiin asiakkaalle tuotettavaa arvoa

Arvomyynnin taidot -ohjelma on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat myynnin, liiketoiminnan kehittämisen tai asiakastoiminnan tehtävissä ja joiden on osattava tuoda esiin asiakkaalle tuotettavaa arvoa
• Saat mahdollisuuden soveltaa maailman tunnetuinta B2B myyntitaitojen koulutusohjelmaa oman suorituskykysi edelleen kehittämiseksi.

• Olet saanut konkreettisen kuvauksen sekä harjoitellut niitä käyttäytymismuotoja, joita huippumyyjät käyttävät myyntitilanteissa.

• Olet saanut palautetta myyntitaidoistasi sekä tunnistanut objektiivisesti oman myyntityylisi vahvuudet sekä kehittämisalueet erittäin konkreettisella tasolla.

• Saat myyntitaitojen lisäksi konkreettisia työvälineitä oman myyntityösi tueksi. Pääset soveltamaan työkaluja omissa myyntihankkeissa ja pystyt arvioimaan myyntityösi laatua, joka puolestaan mitattavasti auttaa omien myyntitaitojesi edelleen kehittämisessä parempien myyntitulosten aikaansaamiseksi.

Arvomyynnin taidot -ohjelma:


Neil Rackham-seminaari 20.4.2018

Legendaarinen B2B myynnin tutkimuksen uranuurtaja Neil Rackham: Rethinking Sales seminaari. Kuinka myynnin ja b t b markkinoinnin maailma on muuttunut? Mitkä ovat uudet muutokset tavassanne myydä ja asiakkaiden tavassa ostaa? Mitä ovat uusimmat tutkimustulokset, joiden avulla myyntiä voidaan parantaa joka päivä?

Jakso 1 – SPIN® Myyntitaidot (2 päivää) 22.-23.5.2018

Koulutusohjelma perustuu Huthwaite Internationalin maailman tunnetuimpaan ratkaisumyynnin koulutusohjelmaan SPIN® Selling, joka on useiden maailman huippumyyntiorganisaatioiden vakituisessa käytössä.

Koulutuksen sisältö pohjautuu yli 40 000 aidon myyntitilanteen analysoinnista saatuihin tuloksiin, joiden avulla voidaan eritellä ne toimintatavat, jotka erottavat huippumyyjät keskitason suorittajista.

SPIN® Myyntitaidot keskittyy konsultatiivisen B2B-myynnin keskeisiin toimintatapoihin, joiden avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa ja kehittää asiakkaiden tarpeita, luoda arvoa, erottautua kilpailijoista, minimoida vastaväitteet sekä esittää ratkaisun hyötyjä vaikuttavasti.

Jakso 2 – SPIN® Omat Myyntihankkeet (1 päivä) 11.9.2018

SPIN® Omat Myyntihankkeet tavoitteena on palauttaa mieliin ja vahvistaa koulutuksessa läpikäytyjä asioita ja työkaluja konkretian eli omista myyntihankkeista saatujen kokemusten ja tulosten avulla.

Jakson 1 päätteeksi jokaiselle osallistujalle annetaan tehtäväksi valita oma todellinen myyntihanke, jossa ollaan myyntisyklin alkupäässä. Henkilöt työstävät omaa myyntihankettaan koulutuksen jälkeen ja ennen Jaksoa 2 käydään konsultin kanssa henkilökohtainen puhelinkeskustelu kokemuksista ja jatkokehitystarpeista.

Jakson 2 jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen ja objektiivisen palautteen Jakson 1 aikana tehdystä myyntiharjoituksesta.

Jaksojen välisenä noin 3 kuukauden aikana pidetään henkilökohtainen coaching-keskustelu, jossa keskitytään koulutuksen aikana saatujen taitojen ja työkalujen soveltamiseen omaan myyntityöhön.

Neil Rackham tunnetaan kautta maailman yhtenä johtavista myynnin asiantuntijoista, SPIN® Selling -menetelmän kehittäjänä ja merkittävänä myynnin ja markkinoinnin ajattelijana. Kolme hänen kirjoittamaansa kirjaa on ollut New York Timesin best seller -listalla, ja hänen teoksiaan on käännetty yli 50 kielelle.


Rackham mullisti kansainvälisen myynnin maailman kaikkien aikojen suurimmalla menestyksekästä myyntiä ja myynnin tehokkuutta koskevalla tutkimuksellaan. Massiivista tutkimusprojektia rahoittivat merkittävät kansainväliset yhtiöt, mukaan lukien Xerox, Microsoft ja IBM, ja siihen osallistui 30 tutkijan ryhmä, joka tutki myynnin tekemistä yli 35.000 myynnillisessä asiakaskohtaamisessa yli 20 maassa. Tutkimus kesti 12 vuotta, ja se maksoi nykyrahassa mitattuna 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tutkimuksen tuloksista Rackham julkaisi uraauurtavat SPIN® Selling – ja Major Account Sales Strategy -kirjansa, jotka ovat edelleen bestsellereitä. SPIN® Selling -menetelmä puolestaan on McGraw Hillin kaikkien aikojen eniten myyty talousalan kirja. Neil on kirjoittanut myös yli 50 vaikutusvaltaista artikkelia markkinoinnista, myynnistä ja kanavastrategiasta.

Palaa Ohjelmat 2018 -aloitussivulle