Asiakkaamme ovat toistuvasti maininneet kohdanneensa seuraavan kaltaisia haasteita rekrytoinneissaan:

  • “On niin vaikeaa löytää ihmisiä, jotka pystyvät myymään asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja eivätkä pelkkiä tuotteita.”
  • “Kestää vuoden tai kaksi, ennen kuin myyjä alkaa tehdä tulosta.”
  • “Meillä on yli sata työntekijää myynnissä mutta totta puhuakseni en pysty objektiivisesti arvioimaan heidän osaamistaan.”
  • “Olen haastatellut ja rekrytoinut valtavasti myyntihenkilöstöä mutten ole koskaan saanut apua heidän henkilökohtaiseen valmentamiseensa auttaakseni heitä esimerkiksi uusien kontaktien hankkimisessa, asiakastarpeiden tunnistamisessa, ratkaisujen esittelyssä tai neuvotteluissa. Kun sitten vuosi on kulunut, nuo puutteet alkavat näkyä.”
  • “Mahtaakohan meillä olla asiakaspalvelussa tai teknisessä tuessa potentiaalisia tekijöitä myös myyntityöhön?”

Meidän tehtävämme on tunnistaa, rekrytoida ja kehittää arvomyynnin ja myynnin johtamisen osaajia huipputasolle asti.

Ydinosaamistamme on myyntihenkilöstön ja myyntijohtajien osaamisen objektiivinen analysointi ja yksilöllisten kehittymissuunnitelmien rakentaminen myynnin vauhdittamiseksi.

Työmme lähtökohtana on aina asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen.

Pyydä lisätietoja

Käytämme arvioinneissa erilaisia työkaluja:

  • Arvomyyntiä ja myynnin johtamista käsittelevä syvähaastattelu
  • B2B-myynnin 360-analyysi, joka jakautuu kahdeksaan keskeiseen teemaan ja niistä kukin 16:een monitahoisessa B2B-myynnissä menestymistä heijastavaan osa-alueeseen.
  • Tunneäly tarkoittaa erilaisia emotionaalisia ja sosiaalisia taitoja, jotka muodostavat perustan yksilön kyvylle ymmärtää ja ilmaista itseään, luoda ja pitää yllä sosiaalisia suhteita, selviytyä haasteista ja käyttää emotionaalisia havaintoja tehokkaasti ja merkityksellisesti. Tunneälyä voidaan kartoittaa EQ-i-työkalulla, joka perustuu 30 vuoden tieteelliseen tutkimustyöhön. EQ-i mittaa yksilön emotionaalista ja sosiaalista sekä yleistä toimintakykyä viidellä alueella, jotka jakautuvat kolmeen alaosioon.
  • Myyntijohtajan 360-analyysi
  • Strategisen myynnin harjoitus

 

Arvioinnin perusteella laadimme hakijasta syväluotaavan kuvauksen, jonka avulla asiakas pystyy tekemään perustellun rekrytointipäätöksen ja rakentamaan valitulle hakijalle johdonmukaisen valmennussuunnitelman heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen.

Autamme myös täsmentämään myyntiorganisaationne toimenkuvauksia ja luomaan konkreettisia ja mitattavia osaamisprofiileja eri myyntitehtäviin.

Olemme saaneet asiakkailtamme muun muassa seuraavaa palautetta:

“Emme ole koskaan aiemmin saaneet näin perusteellista kuvaa työntekijöidemme myyntiosaamisesta. Saimme investoinnillemme täyden vastineen tässä tapaamisessa.”

“Vaikka minua ei valittaisikaan, voin saada palautetta. Tämä on ollut koko urani kiinnostavin arviointipäivä.”

“Raportti oli todella kiinnostava ja täynnä arvokasta tietoa. En ole johtotehtävissä nähnyt ennen vastaavaa – syväluotaava mutta samalla konkreettinen esitys.”

Ottakaa yhteyttä, niin keskustellaan, kuinka voimme auttaa myös teitä näissä asioissa.

Ota yhteyttä