Palvelut

Myynti- ja tarjouspresentaatiot

Mitä huipputason presentoijat tekevät?

Miten rakennan ja toteutan vaikuttavan ja helposti muistettavan tarjouspresentaation?

Haluanko kehittää omaa presentaatiotaitoani?

Myyntiprosessin yhtenä kriittisenä hetkenä voidaan pitää vaihetta, jossa myyjän tulisi kyetä tehokkaasti ja suostuttelevasti kommunikoimaan asiakkaalle oman ratkaisun tuoma konkreettinen arvo.

Vaikuttavat presentaatiot - koulutus antaa osallistujille valmiudet rakentaa tehokas ja suostutteleva esitys. Esityksen rakenteen ja sisällön lisäksi osallistujat oppivat niitä taitoja, joita tehokkaat presentoijat käyttävät presentoidessaan (tutkimukseen pohjautuva S.I.E.V.E. - malli).

Tämänkin koulutuksen ”kovan ytimen” muodostaa harjoittelu. Osallistujat työskentelevät oman organisaationsa esityksen parissa ja saavat mahdollisuuden harjoitella presentaatiotaitojaan. Tämän lisäksi he saavat henkilökohtaista palautetta omasta presentaatiotaidostaan. Lopputuloksena on johdonmukainen esitysmalli, jota voidaan hyödyntää yrityksen tulevissa esityksissä.

Kenelle koulutus sopii?

Vaikuttavat presentaatiot -koulutus on suunnattu niille, jotka ovat mukana valmistelemassa ja toteuttamassa asiakaspresentaatioita. Jos myyntiprosessiin osallistuu myös teknistä henkilöstöä, tyylin ja vakuuttavan viestin yhdenmukaisuus tehostuu, kun koko tiimi osallistuu koulutukseen yhdessä.

Yritysten tarpeet vaihtelevat ja tämän vuoksi räätälöimme usein koulutuksen painotuksia yrityskohtaisesti.

Mihin koulutuksemme perustuvat?

Precedo Consulting on toiminut yksinoikeudella vuodesta 2002 alkaen Huthwaite Internationalin partnerina Suomessa. Huthwaite International on yksi maailman johtavista myyntikoulutusorganisaatioista. Heidän rakentamat myyntitaitojen koulutukset perustuvat yli 40 000 oikean myyntitapaamisen ja kaupallisten neuvottelutilanteiden havainnointiin käyttäytymisanalyysin avulla. Käytännössä olemme siis pystyneet erottelemaan ja dokumentoimaan ne huippumyyjille tyypilliset toimintatavat, jotka erottavat heidät keskiverto-osaajista.

Huthwaite on käyttänyt yli 40 vuotta ja useita miljoonia euroja tutkimustyöhön, jolla olemme halunneet varmistaa, että eri ohjelmissamme opetettavat taidot ovat relevantteja menestyksen kannalta ja että ne toistuvasti eri toimialoilla ja eri markkinoilla johtavat menestykseen myyntityössä ja neuvottelutilanteissa. Tehdyn tutkimustyön vuoksi Huthwaite on maailmanlaajuisestikin ainoa koulutusorganisaatio, joka pystyy osoittamaan nimenomaan koulutuksen vaikuttaneen yritysten parantuneeseen tulokseen.

Ota yhteyttä, niin kerromme tarkemmin aiheesta ja luodaan juuri teidän yrityksenne tarpeisiin ja tavoitteisiin keskittyvä koulutus.

Ota yhteyttä