Palvelut

Myynnin Muutoksen Johtaminen

John P. Kotterin mukaan 70 prosenttia muutoshankkeista epäonnistuu. Precedo Consulting on auttanut yli 150 organisaatiota suunnittelemaan ja vauhdittamaan B2B myynnin muutosta.

Ainutlaatuisen tutkimuksemme ja kokemuksemme myötä meillä on syvällinen näkemys onnistuneen myynnin muutoksen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Asiakkaamme ovat kuvanneet myynnin transformaatioprosessien haasteita muun muassa seuraavasti:

”Tavoite oli selkeä, mutta aliarvioimme selvästi myyntitiimin lähiesimiesten tukemisen tarpeen”

“Suurin osa myyntihenkilöstöstämme, liiketoimintayksiköiden johtajista ja asiantuntijoista kyllä ymmärtääkin konsultatiivisen myyntityön merkityksen. Muutos on kuitenkin ollut hidasta siksi, että uutta toimintatapaa ei sittenkään ole kunnolla omaksuttu käytännössä?”

“Asetimme kunnianhimoiset tavoitteet myyntihenkilöstölle ja asiantuntijoille, mutta jäikö myynnin coachaamisen laadun ja määrän mittaaminen puolitiehen?”

Yksilön näkökulmasta muutoksen toteuttaminen on lähes aina iso asia. Usein johdon huomio kohdistuu kuitenkin vain myyntihenkilöihin. Ylimmässä johdossa ei aina keskitytä riittävästi myynnin lähiesimiesten rooliin muutoksen tärkeimpänä toteuttajana.

Määrittelemme asiakkaidemme kanssa myös sen, miten mittaamme ja toisaalta tuemme myyntiä johtavia lähiesimiehiä.

Precedo Consultingin dynaaminen ja modulaarinen Muutosmalli pohjautuu syvään näkemykseen ja kokemuksiin B2B myynnin transformaatioista ja se toteutetaan aina organisaation toimintaan räätälöitynä. Se auttaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja vauhdittamaan myynnin muutosta ja tarjoaa myös työkalut toteutuksen seurantaan.

Jos olet pohtimassa myynnin transformaatiota, käynnistä dialogi kanssamme!

Ota yhteyttä