Services

Key Account Management

Yritysten avainasiakkaat ovat usein liiketoiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden kannalta strategisesti tärkeässä roolissa. Melko usein törmäämme siihen, että avainasiakkuudet eivät kehity toivotulla tavalla ja kilpailun tuoma paine on saattanut ajan myötä heikentää kannattavuutta.

Key Account Management – koulutus antaa osallistujalle mahdollisuuden tarkastella ja kehittää avainasiakastoimintaa kolmella keskeisellä osa-alueella:

  1. Avainasiakkaiden valinta ja nykytilan arviointi
    Asiakasymmärrys esim. miten asiakas segmentoi meidät ja sen vaikutus myyvän osapuolen valintoihin, miten asiakas tekee päätöksiä ja miten hyvin olemme onnistuneet rakentamaan luottamuksellisia suhteita relevantteihin asiakaskontakteihin, kilpailullisen tilanteen analysointi.
  2. Avainasiakkuuksien kehittämisen systematisointi ja johtaminen
    Riittävän yksinkertaisen avainasiakassuunnitelman rakenne, resurssien allokointi avainasiakkuuden ympärille, mittarit myynnillisten toimenpiteiden arvioimiseksi.
  3. Myynnilliset taidot avainasiakkuuksissa
    Erinomainen suunnitelma ei yksinään riitä tulosten tekemiseen. Tämän takia koulutuksemme sisältää myös taidollisia elementtejä. Keskitymme taitoihin, joiden avulla saamme systemaattisesti tunnistettua ja kehitettyä niitä osa-alueita, joissa voimme yhdessä asiakkaan kanssa tuottaa arvoa. Yhteistoiminnalla tuotetun arvon konkretisointi ja kommunikointi on toinen tärkeä ydintaito, johon keskitymme tässä koulutuksessa. Osana koulutusta, osallistujat saavat myös työkaluja, joiden avulla he pystyvät objektiivisesti arvioimaan omaa onnistumistaan asiakaskommunikoinnissa.
Kenelle koulutus sopii?

Key Account Management – koulutus soveltuu kaikille niille, jotka vastaavat avainasiakkuuksista tai henkilöille, jotka ovat siirtymässä näihin tehtäviin ja haluaisivat vahvistaa omaa osaamistaan. Koulutus toimii erinomaisesti myös koko avainasiakastiimin yhteisenä koulutuksena.

Yritysten tarpeet vaihtelevat ja tämän vuoksi räätälöimme usein koulutuksen painotuksia yrityskohtaisesti.

Otathan yhteyttä saadaksesi lisätietoa ja avataan samalla keskustelu yrityksesi avainasiakkuuksista ja niiden kehittämisestä.

Ota yhteyttä