Palvelut

Myyntitiimin Assessment

Onko myyntitiimin suorituskyvyssä paljon kehitettävää ja et ole aivan varma mitkä asiat ovat tuloksenteon kannalta tärkeimpiä kehitysasioita? Mistä pitäisi aloittaa?

Oletko jo aiemmin tehnyt kehitystoimenpiteitä ja haasteesi on tunnistaa ne konkreettiset asiat, joilla myyntitiimisi suorituskyky saataisiin nostettua vielä seuraavalle tasolle lähemmäs huippua?

Pohditko kenties sitä, millä keinolla saisit myyntitiimisi jäsenet huomaamaan, että suoritustasossa on parantamisen varaa ja siihen kannattaisi panostaa?

Precedo Consulting auttaa asiakkaitaan nykytilanteen hahmottamisessa tekemällä myyntiimin arvioinnin tavalla, jossa soveltuvin osin yhdistyy sekä yksilöiden että myyntiorganisaation analysointi. Tässä palvelussa hyödynnämme syvällistä osaamistamme myyjien myynnillisten kyvykkyyksien sekä myyntiorganisaation viiden keskeisen elementin arvioinnista. Painopiste näiden kahden elementin välillä määrittyy asiakaskohtaisesti.

Myyntitiimin Assessmentin lopputuloksena tuotamme objektiivisen kuvan nykytilasta kriittisten elementtien suhteen sekä konkreettisen TOP 3 kehityslistan ja keinot niiden toteuttamiseksi.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja avataan keskustelu Sinun myyntitiimisi tilanteesta.

Ota yhteyttä