Palvelut

Asiakaspalveluorganisaation Myyntitaidot

Asiakaspalvelun Myyntitaidot – koulutus keskittyy lisäämään asiakaspalvelutehtävissä toimivien henkilöiden myynnillisiä valmiuksia. Asiakaspalvelu kommunikoi asiakkaan kanssa usein puhelimitse tai online-ympäristössä. Tämä seikka ja usein suhteellisen lyhyt keskusteluaika on vaativaa ja hyvät kommunikointitaidot ovat tehtävässä onnistumisen kannalta avainasemassa.

Koulutuksen ydin rakentuu kuvaukselle siitä, mitä vaiheita asiakkaat käyvät läpi tehdessään ostopäätöksiä ja miten myyvän osapuolen tulisi toimia eri vaiheissa. Koulutuksessa avataan milloin asiakkaat ovat valmiita tekemään ostopäätöksiä eli mikä motivoi heitä ja toisaalta mitkä asiat saattavat ennenaikaisesti pysäyttää ostopäätökseen johtavan polun. Samoin käydään läpi tehokkaan ja asiakaslähtöisen asiakaskontaktoinnin valmistautumisen sisältö.

Edellä mainitun lisäksi osallistujat saavat koulutuksessa konkreettisia taitoja mm. keskustelun avaamiseen, tarvekeskeisten kysymysten tekemiseen, oman tarjooman vahvuuksien tehokkaaseen kommunikointiin sekä asiakkaan sitouttamiseen seuraavaan steppiin. Tässäkin koulutuksessa ”kovan ytimen” muodostavat harjoittelu ja palaute. Näin varmistetaan, että jokainen osallistuja on ymmärtänyt asiat ja on päässyt kokeilemaan taitoja turvallisessa ympäristössä. Palautteen avulla jokainen pystyy luomaan itselleen konkreettisen suunnitelman omien taitojen jatkokehittämiseksi.

Kenelle koulutus sopii?

Asiakaspalvelun Myyntitaidot – koulutus soveltuu kaikille niille, jotka toimivat asiakaspalvelu- ja tukitehtävissä. Osallistujat saavat ”rautaisannoksen” myyntiosaamista, jota he pystyvät tehokkaasti hyödyntämään asiakaskontakteissaan lisämyynnin aikaansaamiseksi.

Otathan yhteyttä saadaksesi lisätietoa ja avataan samalla keskustelu asiakaspalvelunne kyvykkyydestä tehdä lisämyyntiä.

Ota yhteyttä