Palvelut

Myyntistrategian Kirkastaminen

Onko myyntistrategiasi kirkas ja nykyinen myynnin organisoituminen tehokas?

Myynnin strategian tulisi vastata kolmeen ydinkysymykseen:

  • Mille segmenteille, asiakkaille, maantieteellisille alueille haluamme myydä?
  • Miten allokoin resurssit arvoa tuottavalla, mutta tehokkaalla tavalla?
  • Miten organisoin myyntiorganisaation tehokkaimmalla mahdollisella tavalla?

Myyntiorganisaation organisoimisessa tulisi olla kaksi keskeistä tavoitetta. Ensimmäinen on tehokkuus, ja toinen on laatu. Molempia voidaan objektiivisesti arvioida ja mitata.

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen asteittainen muutos mahdollistaa teknologian hyödyntämisen tavalla, jonka avulla myyntiorganisaation toimintaan saadaan tehokkuutta, mutta samalla ylläpidetään tai jopa nostetaan myyntityön laatua.

Jos pohdit jotain seuraavista kysymyksistä, Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

  • Onko Hunter ja Farmer toimintamalli tehokkain malli?
  • Miten mittaan nykyisen myyntiorganisaation tehokkuutta?
  • Onko segmentointimme linjassa sen kanssa, miten asiakas segmentoi meidät?
  • Jos siirrän osan myyntitoiminnoistani asiakaspalveluun, voinko lisätä tehokkuutta laadun kärsimättä?
  • Yleismyyjät vai tuotemyyjät, miten varmistan myyntiorganisaation tehon ja laadun?
  • Miten asetan tavoitteita ja mittaan myyntiorganisaation tehokkuutta ja laatua?