Palvelut

Myyntiorganisaation Auditointi

Kuinka lähellä huipputasoa Sinun myyntiorganisaatiosi on?

Huipputason B2B myyntiorganisaatio koostuu viiden keskeisen elementin hyvästä yhdistämisestä.

 1. Myyntistrategia
 2. Myyntiprosessi
 3. Myyntitaidot
 4. Myynnin mittarit
 5. Myynnin johtaminen

Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa:

 • Tiedättekö, miten asiakkaat segmentoivat teidät?
 • Onko myynti- ja asiakaspalvelumallinne tehokas?
 • Ovatko investointinne asiakassuhteeseen (aika, resurssit, raha) tasapainossa asiakkaanne tekemien investointien kanssa?
 • Pystyttekö muuttamaan arvolupauksenne taloudelliseksi hyödyksi asiakkaalle?
 • Onko myyntiprosessinne riittävän yksinkertainen ja selkeä?
 • Onko koko myyntitiimillä yhteinen näkemys siitä, miltä hyvä myyntisuoritus myyntiprosessin alkuvaiheissa näyttää?
 • Pystyttekö objektiivisesti mittamaan myyntiin liittyviä osaamisia? 
 • Pystyttekö riittävän konkreettisella tasolla arvioimaan asiakastapaamisten laatua?
 • Mittaatteko myynnin johtamisen, ja coaching toimintanne laatua?

Precedo Consultingin analysoi tutkimuspohjaisesti, objektiivisesti, mutta käytännönläheisesti myyntiorganisaatiosi tason suhteessa maailman parhaisiin B2B yhtiöihin.

Ota yhteyttä ja avaa keskustelu asiantuntijamme kanssa!

Ota yhteyttä