Precedo Consulting

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Precedo Consulting Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 08.05.2018. Viimeisin muutos 08.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Precedo Consulting Oy
Y-tunnus 1739637-1
Kampinkuja 2, 00100 Helsinki, Suomi.

Sisältäen konserniin kuuluvat yhtiöt, joita on selosteen tekohetkellä:

Precedo Performance Oy
Y-tunnus 2474545-3
Kampinkuja 2, 00100 Helsinki, Suomi.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marko Hänninen
Marko.hanninen@precedo.fi
Puh. 050-5973528

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas-, markkinointi- ja henkilörekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen saamiin toimeksiantoihin liittyen keräämme ja käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, henkilö hyväksyy sen, että käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käsittelemme henkilötietoja palveluidemme tarjoamisen ja liiketoimintamme harjoittamisen ja kehittämisen nojalla huolehtien siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojen käsittelemiselle. Henkilötietoja käsittelevät salassapitosopimuksen tehneet yrityksemme työntekijät tehtäviään suorittaessaan.

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Arvostamme aina henkilöiden yksityisyyttä ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Keräämme vain välttämättömät ja tarpeelliset tiedot. Pääasiallisia tiedon käyttötarkoituksia ovat: liiketoimintamme kehittäminen, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi asiakkaille, rekrytointi- ja suorahakupalveluiden tarjoaminen, jolloin autamme yritysasiakkaitamme löytämään avoimiin tehtäviin sopivia henkilöitä, työnhakijoiden auttaminen löytämään profiiliinsa sopivaa työtä, sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen, oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen ja palveluidemme kohdentaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, henkilöarvioinnissa saadut tiedot henkilöltä itseltään, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Arvioitaviin henkilöihin liittyvät testitiedot säilytetään 6kk:n ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään palveluidemme käytön yhteydessä tai kun henkilö toimittaa meille oma-aloitteisesti esim. ansioluettelon. Tämän lisäksi saamme tietoja julkisista lähteistä kuten lehdistötiedotteista, nimitysuutisista ja LinkedIn-palvelusta. Henkilön omalla suostumuksella voimme kerätä henkilöä koskevaa tietoa suosittelijoilta.

Tyypillisesti henkilöltä saamiamme tietoja ovat: yhteystiedot, työhakemus, ansioluettelo, työhistoria, koulutus, työkokemus, suosittelijoiden nimet, haastattelussa annetut tiedot, persoonallisuustestien ja henkilöarvioinnissa käytettävien kyselylomakkeiden tulokset.

Julkisista lähteistä kerättävät tiedot: LinkedIn-profiilissa mainitut tiedot, kuten työhistoria, tutkinnot, kielitaito ja osaamisalueet, nimitysuutisten tiedot, lehdistötiedotteissa ja muut julkisilla verkkosivuilla olevat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Toimeksiantosuhteessa asiakkaisiimme saatamme luovuttaa henkilötietoja henkilön suostumuksella asiakasyrityksemme yhdyshenkilöille rekrytointiprojektin tai henkilöarviointien toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei henkilö ole antanut siihen suostumusta

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja palveluntarjoajan henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajamme EU-alueella sijaitsevalla palvelimella, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme tietoturvasta. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.