Ajankohtaista

Precedon uutiset ja artikkelit

Haluatko huipputason neuvottelijaksi?

Neuvottelutaidot, 3 – 4.11.2020, Keilaranta 1 tai Online

Osallistu koulutukseemme Keilaranta 1:ssä tai online muodossa. Kumpi vaan toimii sinulle parhaiten.

Otamme ohjelmaan mukaan maksimissaan 12 osallistujaa, jotta voimme antaa osallistujille henkilökohtaisen palautteen ja coachauksen.

Ohjelman tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

 • Ymmärtävät maailmanluokan neuvottelun elementit
 • Ymmärtävät myymisen ja neuvottelun eroavaisuudet sekä niiden yhteneväisyydet
 • Osaavat valmistautua ja suunnitella järjestelmällisellä tavalla ja hyödyntäen VBA mallia
 • Osaavat kehittää neuvottelustrategian ja taktiikan tavoiteltujen tulosten saavuttamiseksi
 • Ymmärtävät, mistä Valta neuvotteluissa syntyy ja kuinka treidataan tehokkaasti
 • Tiedostavat, kuinka ylläpidetään positiivista ilmapiiriä
 • Pystyvät arvioimaan toisen osapuolen tilanteen ja käsittelemään tehokkaasti vastapuolen negatiivisia tekniikoita
 • Pystyvät vertailemaan omia neuvottelutaitoja huippuneuvottelijoiden taitoihin ja kehittämään omia taitojaan mitattavasti
 • Luovat konkreettisen suunnitelman omien neuvottelutaitojen jatkokehittämiseksi.
Ota yhteyttä ja käynnistä keskustelu neuvotteluosaamisen kehittämisestä
Ohjelman rakenne

Päivä 1: Klo 9.00 - 18.00

 • Mikä on myymisen ja neuvottelun ero?
 • Neuvotteluprosessin vaiheet ja keskeiset teemat
  • Neuvotteluihin valmistautuminen ja työkalut
  • Omien vahvuuksien ja heikkouksin analyysi, Valta tasapaino
  • Tavoitteen ja varasuunnitelman rakentaminen: Sinun & Heidän
 • Neuvoteltavat asiat, prioriteetit, rajat
 • Neuvottelun laadukas suunnittelu
 • Valta
  • Vallan lähteet
  • Valta-aseman kehittäminen
  • Kuinka suunnittelen ja konkreettisesti hyödynnän valtaa neuvotteluissa?
 • Vipujen tunnistaminen ja tehokas treidaus
  • Suunnittelu, miten hyödynnän konkreettisesti neuvotteluissa?
 • Yhteisen maaperän kehittäminen
 • Ehdoista neuvottelun suunnittelu
  • Seitsemän (7) taktiikkaa ehdoista neuvotteluun
 • Avaus-strategiat ja niiden vaikutus vastapuoleen
 • Myönnytys-strategian suunnittelu ja toteuttaminen
 • Neuvotteluharjoituksen valmistelu
 • Valmistelu ja suunnittelu

Päivä 2: Klo 8.30 - 17.30

 • Iso neuvotteluharjoitus
  • Suunnittelua
  • Neuvotteluharjoituksen toteuttaminen, 75 minuuttia
 • Henkilökohtaiset neuvottelutaidot
  • Mitä käyttäytymismuotoja huippuneuvottelijat käyttävät?
  • Mitä käyttäytymismuotoja huippuneuvottelijat välttävät?
  • Kenttätutkimustulokset käyttäytymismuodoittain
 • Umpikuja tilanteet neuvotteluissa
  • Miten vältetään?
  • Miten käsittelen jos niihin joudutaan?
  • Tehokkaat käyttäytymismuodot näissä tilanteissa
 • Ison neuvotteluharjoituksen strategia ja taktiikka
  • Toteutunut vs. tavoitteet
 • Ison neuvotteluharjoituksen henkilökohtainen palaute
  • Jokainen ohjelmaan osallistuja saa ainutlaatuisen kirjallisen palautteen omasta neuvottelutaidostaan, jossa suoritusta verrataan taitavien ja keskivertotason neuvottelijoita vasten.
 • Neuvottelun likaiset temput
 • Toimintasuunnitelma oman neuvottelutaidon jatkokehittämiseksi.
Osallistujien kommentteja

“Precedon suunnitteluprosessi ja Negotiation Organizer työkalu auttoivat meitä säästämään 37M€ yhdessä sopimuksessa”

“Account managereilla ja koko neuvottelutiimillä on nyt yhteinen käsitys ja työkalupakki neuvotteluihin”

“Koulutusosuus liittyen “Valtaan” muutti perusteellisella tavalla sen, miten meidän neuvottelijat näkevät oman neuvotteluasemansa”

“Koulutuksen ensimmäinen harjoitus oli todella silmiä avaava osuus siitä, miten voidaan saada tehokkaita win:win neuvottelutuloksia.”

“Halusimme ensisijassa saada mitattavia muutoksia neuvottelijoidemme henkilökohtaisissa taidoissa – ja sen todellakin saimme”

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu koulutukseen